Держмитслужба відповідає на питання про загальну декларацію прибуття

До Державної митної служби звертаються перевізники, імпортери, митні брокери з питаннями про подання загальної декларації прибуття. З метою інформування суспільства про особливості застосування в Україні такої декларації, Держмитслужбою узагальнені найбільш актуальні питання та надані на них відповіді, які пропонуються до уваги зацікавлених осіб. 


Питання, пов’язані з поданням загальної декларації прибуття 

1. Якими нормами законодавства врегульоване запровадження загальної декларації прибуття (далі – ЗДП)?
Застосування в Україні ЗДП регулюється положеннями пункту 12¹ частини першої статті 4, пункту 5 частини другої статті 191, статей 194¹ та 194² Митного кодексу України (далі – Кодекс), наказом Міністерства фінансів України від 13.08.2020 № 502 «Про затвердження Переліку відомостей, що вносяться до загальної декларації прибуття», зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 19.10.2020 за № 1019/35302.
2. Хто зобов’язаний та хто має право подавати ЗДП?
Відповідно до пункту 5 частини другої статті 191 Кодексу перевізник зобов’язаний у строки, встановлені статтею 194² цього Кодексу, подавати в установленому Кодексом порядку до митного органу ЗДП. Згідно з частиною третьою статті 194¹ Кодексу ЗДП подається до митного органу перевізником, що переміщує товари, або від його імені іншою особою.  3. Які повноваження повинна мати особа, яка від імені перевізника подає ЗДП, чи повинна така особа надавати митним органам підтвердження своїх повноважень?
Взаємовідносини перевізника та іншої особи визначаються відповідно до норм національного цивільного законодавства країни, де така особа реалізує свій обов’язок у відповідності до домовленостей (договору) із перевізником щодо подання ЗДП. Митні органи при прийнятті ЗДП, яка подана іншою особою від імені перевізника, не вимагають надання документів або інших доказів наявності у такої особи права подавати ЗДП, проте це не виключає наявності відповідного документа (договору) у перевізника, якщо це передбачено відповідно до цивільного законодавства.
4. Чи можливе подання ЗДП перевізниками-нерезидентами?
ЗДП є електронним повідомленням, яке при поданні митному органу засвідчується електронним цифровим підписом – кваліфікаційним електронним підписом (КЕП). На сьогодні наявність КЕП у нерезидентів не передбачена законодавством України. 
5. Куди подається ЗДП?
Згідно з частиною першою статті 194¹ Кодексу ЗДП подається до митного органу, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, де товари вперше перетнуть митний кордон України.
6. Чи може ЗДП подаватися до іншого митного органу, крім того де товари вперше перетнуть митний кордон України?
Згідно з частиною першою статті 194¹ Кодексу у випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, загальна декларація прибуття може подаватися до іншого митного органу, ніж до митного органу, у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, де товари вперше перетнуть митний кордон України. 
7. Як здійснюється подання ЗДП митним органам?
Відповідно до частини четвертої статті 194¹ Кодексу ЗДП подається до митного органу у вигляді електронного повідомлення, засвідченого електронним цифровим підписом, або через інтерфейс для подання такої декларації, розміщений на офіційному веб-сайті Держмитслужби.У випадках, визначених Кабінетом Міністрів України, для подання ЗДП можуть використовуватися комерційні портові або транспортні інформаційні системи, за умови що такі системи забезпечують передачу ЗДП до митних органів у строки, встановлені статтею 1942 Кодексу. Можливість подання ЗДП в паперовому вигляді не передбачена митним законодавством, паперового вигляду (форми) ЗДП не існує.
8. Як здійснюється реєстрація ЗДП?
Відповідно до частини п’ятої статті 194¹ Кодексу ЗДП реєструється автоматизованою системою митного оформлення (АСМО) в автоматичному режимі після її отримання. Присвоєний ЗДП реєстраційний номер надсилається особі, яка подавала таку декларацію, в автоматичному режимі.
9. Чи можливе подання ЗДП іншим чином, крім за допомогою персонального кабінету на сайті Держмитслужби?
Митні органи Держмитслужби приймають ЗДП у вигляді електронних повідомлень засвідчених електронним цифровим підписом – кваліфікаційним електронним підписом (КЕП). На сьогодні поширені серед декларантів засоби брокерського програмного забезпечення дозволяють подавати ЗДП митним органам у вигляді електронних повідомлень.
10. Де можна знайти на сайті Держмитслужби та заповнити форму ЗДП англійською мовою?
На сьогодні форма, яка розміщена на сайті Держмитслужби, передбачає можливість заповнення відповідних полів ЗДП українською або англійською мовами, при цьому назви полів зазначені українською мовою.
11. Чи передбачена адміністративна відповідальність за неподання ЗДП, невчасне її подання або подання з окремими незаповненими полями?  
На сьогодні законодавством України з питань митної справи не визначена адміністративна відповідальність, як за порушення митних правил, за неподання ЗДП, невчасне її подання або подання ЗДП з окремими незаповненими полями. 
12. Яким чином буде здійснюватися аналіз інформації, зазначеній у ЗДП, на предмет аналізу ризиків?
Згідно з частиною восьмою статті 194¹ Кодексу митний орган у зоні діяльності якого розташовано пункт пропуску через державний кордон України, де товари вперше перетнуть митний кордон України, здійснює аналіз ризиків за ЗДП протягом однієї години з моменту її отримання та виконує митні формальності, визначені за результатами такого аналізу, після прибуття товарів у перший пункт пропуску (пункт контролю) через державний кордон України.
13. Як перевізник може скоротити час перебування в пункті пропуску через митний кордон України через виконання митних процедур, пов’язаних із застосуванням ЗДП?
Перевізник для прискорення виконання митних формальностей крім звичайних формальностей, які були і раніше передбачені законодавством, для прискорення проведення митних формальностей, пов’язаних із застосуванням ЗДП, може повідомити посадовій особі митного органу отриманий реєстраційний номер ЗДП, надісланий автоматизованою системою митного оформлення Держмитслужби.
14. Чи можливе зазначення відомостей про перевезення консолідованих вантажів в межах однієї ЗДП?
Автоматизованою системою митного оформлення Держмитслужби передбачена можливість прийняття та реєстрації ЗДП на консолідований вантаж, який перевозиться в одному транспортному засобі комерційного призначення.
15. Чи можливе зазначення відомостей про вантаж, який перевозиться в декількох вагонах, в межах однієї ЗДП?
Автоматизованою системою митного оформлення Держмитслужби передбачена можливість прийняття та реєстрації ЗДП на вантаж, який перевозиться в декількох транспортних засобах комерційного призначення залізничного транспорту у складі одного потяга.
16. На ввезення яких вантажів (товарів) не потрібно подавати ЗДП?
Згідно з частиною другою статті 194¹ Кодексу ЗДП не подається у разі ввезення:1) товарів, що переміщуються морськими, річковими та повітряними суднами, які під час перебування на митній території України не роблять зупинок у портах чи аеропортах, розташованих на цій території;2) товарів, що переміщуються трубопровідним транспортом та лініями електропередачі;3) листів, поштових карток та секограм;4) товарів, що переміщуються відповідно до вимог актів Всесвітнього поштового союзу;5) військової техніки та інших товарів, передбачених статтею 252 цього Кодексу;6) товарів, що ввозяться на митну територію України особами, яким надано митні пільги, передбачені статтями 383 – 386, 388, 389, 391 і 392 Кодексу, та які ввозяться на митну територію України у зв’язку з наданням таких пільг;7) товарів, що переміщуються із застосуванням книжки (карнета) А.Т.А.;8) товарів, що переміщуються громадянами для особистих, сімейних та інших потреб, не пов’язаних із провадженням підприємницької діяльності, у ручній поклажі або в супроводжуваному багажі;9) товарів, що ввозяться для спортивних цілей учасниками офіційних спортивних змагань;10) припасів, які знаходяться на борту транспортного засобу, що прибуває на митну територію України;11) транспортних засобів особистого користування;12) товарів, необхідних для подолання наслідків стихійного лиха, аварій, катастроф, епідемій;13) органів та інших анатомічних матеріалів людини для потреб трансплантації.
17. Чи потрібно подавати ЗДП при ввезенні порожнього вантажного транспортного засобу?
Згідно з пунктом 12¹ частини першої статті 194¹ Кодексу ЗДП є повідомленням про товари. Якщо вантажний транспортний засіб за визначенням Кодексу є «транспортним засобом комерційного призначення» (зокрема метою переміщення транспортного засобу через митний кордон є його використання в міжнародних перевезеннях для платного транспортування осіб або для платного чи безоплатного промислового чи комерційного транспортування товарів), подання ЗДП для його ввезення на митну територію України не потрібно. Якщо вантажний транспортний засіб, який ввозиться, за визначенням Кодексу є товаром – необхідне подання ЗДП.
18. Чи можуть бути пропущені товари на митну територію України без подання ЗДП?
Згідно з частиною одинадцятою статті 194¹ Кодексу пропуск через митний кордон України товарів та транспортних засобів комерційного призначення, що їх перевозять, здійснюється після подання митному органу загальної декларації прибуття та виконання необхідних митних формальностей, визначених за результатами аналізу ризиків за такою декларацією. При цьому слід враховувати перелік товарів на які ЗДП не подається визначених частиною другою статті 194¹ Кодексу. 

19. Чи буде прийнята митними органами ЗДП, якщо окремі поля ЗДП не будуть заповнені?
ЗДП може бути прийнята митними органами, якщо окремі поля ЗДП не будуть заповнені. При цьому відсутність передбачених законодавством відомостей в ЗДП може вплинити на виявлення митним органом ризиків та необхідність виконання митних формальностей, визначених за результатами аналізу ризиків за такою ЗДП.  
20. Де можна отримати інформацію про запровадження ЗДП. Як Держмитслужба забезпечує інформування перевізників та проводить інші заходи з питань взаємодії щодо запровадження в Україні ЗДП? 
На сайті Держмитслужби в розділі «Новини» розміщується актуальна інформація про запровадження ЗДП для всіх зацікавлених осіб. Крім цього митниці на місцях проводять відповідну інформаційну роботу на регіональному рівні. Також з відповідальними представниками Укрзалізниці, з представниками авіа- та автоперевізників, морських агентів та митних брокерів було проведено ряд робочих нарад з питань, пов’язаних із підготовкою до подання ЗДП.  

Взято з сайту Державної митної служби України.

Мітки: Мітки