ЦІНИ

Гонорар адвоката формується з дотриманням вимог Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» від 05 липня 2012 року самостійно адвокатом.

Відповідно до ст. 30 Закону України «Про адвокатуру та адвокатську діяльність» та ст.. 28, 29,30 Правил Адвокатської етики, затвердженої звітно-виборним З’їздом адвокатів України 09.04.2017 р., гонорар є формою винагороди адвоката за здійснення захисту, представництва та надання інших видів правничої (правової) допомоги клієнту.

Порядок обчислення гонорару (фіксований розмір, погодинна оплата), підстави для зміни розміру гонорару, порядок його сплати, умови повернення, тощо, визначаються в договорі про надання  правничої (правової) допомоги.

Розмір гонорару визначається за погодженням адвоката з клієнтом.

Адвокат має право у розумних межах визначати розмір гонорару, виходячи із власних міркувань.  При встановленні розміру гонорару можуть враховуватися складність справи, кваліфікація, досвід і завантаженість адвоката та інші обставини. Погоджений адвокатом з клієнтом та/або особою, яка уклала договір в інтересах клієнта, розмір гонорару може бути змінений лише за взаємною домовленістю.

В разі виникнення особливих по складності доручень клієнта або у випадку збільшення затрат часу і обсягу роботи адвоката на фактичне виконання доручення (підготовку до виконання), розмір гонорару може бути збільшено за взаємною домовленістю.

Не погодження клієнтом та/або особою, яка уклала договір в інтересах клієнта, з розміром гонорару при наданні доручення адвокату, або в ході його виконання – є підставою для відмови адвоката від прийняття доручення клієнта або розірвання договору на вимогу адвоката.

Адвокат має право вимагати від клієнта та/або особи, яка уклала договір в інтересах клієнта, попередньої виплати гонорару та/або компенсації можливих витрат, пов’язаних з виконанням доручення.      

Рішенням Рада адвокатів Харківської області №13/1/7 від 21.07.2021 встановила розмір (мінімальних) ставок адвокатського гонорару.

Дане рішення має орієнтовний розмір цін на адвокатські послуги та носить виключно рекомендаційний характер. Формування розміру гонорару, з урахуванням думки голів Адвокатських Об’єднань та адвокатів, є узагальненим та носить інформаційних характер:

Відповідно до ст.8 Закону України “Про Державний бюджет України на 2022 рік”, установлено наступну мінімальну заробітну плату: у місячному розмірі: з 1 січня – 6500 гривень, з 1 жовтня – 6700 гривень.