Членство в політичній партії або її структурному утворенні

Перш ніж говорити про природу членства в політичній партії, варто відповісти на питання, що являє собою таке утворення як політична партія?

Відповідно до статті 2 Закону України «Про політичні партії в Україні» (далі – Закон), політична партія – це зареєстроване згідно із законом добровільне об’єднання громадян – прихильників певної загальнонаціональної програми суспільного розвитку, що має своєю метою сприяння формуванню і вираженню політичної волі громадян, бере участь у виборах та інших політичних заходах.

Важливою функцією політичної партії нарівні зі здійсненням влади є налагодження зв’язку між владою і громадою, тобто комунікативна функція. Залучення активних громадян до роботи у політичних партіях або їх структурних утвореннях є важливим і першочерговим її завданням. У світовій практиці існують партії з фіксованим та нефіксованим членством.

Згідно з положеннями статті 6, 8 Закону, членство в партії є фіксованим, це означає, що існують певні відносини між особою та політичною організацією, до якої вона належить, і регулюються таким документом як статут. Обов’язковою умовою фіксації членства в політичній партії є наявність заяви громадянина України, поданої до статутного органу політичної партії, про бажання стати членом цієї партії. Порядок вступу до політичної партії, зупинення та припинення членства в ній визначається статутом політичної партії. У сучасних українських партіях процес вступу в партію є досить простою процедурою і залежить від власного бажання особи. 

Тобто, членство в політичної партії – це добровільна участь задля виявлення політичної волі громадян.

Тож, якщо особа більше не бажає підтримувати ту чи іншу політичну силу, вона може свідомо зупинити чи припинити членство в політичній партії як передбачено частиною шостою статті 6 Закону.

Така необхідність найчастіше виникає при вступі на державну службу або зміні ідеологічних міркувань, світоглядних cпоглядів чи політичних інтересів, адже статтею 6 Закону також передбачено, що громадянин України може перебувати одночасно лише в одній політичній партії.

Щоб виключити відомості про себе як члена керівного органу політичної партії або її структурного утворення з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань, достатньо особисто подати до реєструючого органу заяву про вихід із такої політичної партії або її структурного утворення з відміткою про її прийняття політичною партією. Адміністративний збір за внесення таких змін не сплачується.

Єдиним виключенням є припинення членства керівника або його заступника, для виключення яких необхідно подати документи, передбачені статтями 17, 21 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань» (далі – Закон1). Членство у політичній партії та структурному утворенні політичної партії керівника або його заступника припиняється з дня, наступного за днем обрання нового керівника чи його заступника.

Окрім того, звертаємо увагу, що Закон встановлює 10-денний термін подачі документів після прийняття рішень про внесення змін до відомостей про політичну партію, її обласні, міські та районні організації або інші структурні утворення, передбачені статутом партії, а також про первинні осередки політичної партії.

Взято з сайту Міністерства юстиції України.

Мітки: Мітки