Право потерпілого від злочину на відшкодування шкоди

У статті характеризується законодавство та судова практика щодо права відшкодування шкоди потерпілому, внаслідок злочину, а також механізм реалізації даного права. Питання відшкодування шкоди для потерпілого, внаслідок злочину має важливе значення як з точки зору відновлення попереднього майнового стану, так і в контексті подальшої соціальної адаптації до нових умов. Також, це має вагу з точки зору … Продовжити "Право потерпілого від злочину на відшкодування шкоди"

Правові гарантії виплати пенсій закордонним трудовим мігрантам

Зовнішня трудова міграція має особливо актуальне значення в Україні з огляду на процеси постійної залученості громадян України до роботи за кордоном. У даному контексті, важливим є питання соціального захисту цієї категорії осіб, зокрема у сфері пенсійного Зовнішня трудова міграція має особливо актуальне значення в Україні з огляду на процеси постійної залученості громадян України до роботи … Продовжити "Правові гарантії виплати пенсій закордонним трудовим мігрантам"

Критичне мислення під час виборів

Згідно дослідження Всесвітнього економічного форуму, навики критичного мислення будуть відігравати значну роль у майбутньому. Критичне мислення у правовій діяльності може розглядатися з різних аспектів. Однією із сфер є виборчий процес. Згідно дослідження Всесвітнього економічного форуму, навики критичного мислення будуть відігравати значну роль у майбутньому. Критичне мислення у правовій діяльності може розглядатися з різних аспектів. Однією із … Продовжити "Критичне мислення під час виборів"

Колективний позов – більші шанси на успіх у справі

У юридичній практиці країн Заходу достатньо розвиненою є категорія справ типу “class action”, коли однорідні позовні вимоги заявляються від імені певної групи осіб. Зважаючи на поширеність та постійний розвиток даного правового інституту, він набуває все б У юридичній практиці країн Заходу достатньо розвиненою є категорія справ типу “class action”, коли однорідні позовні вимоги заявляються від … Продовжити "Колективний позов – більші шанси на успіх у справі"

Прийоми правової аргументації для економічного ефекту

Правова аргументація є одним із способів вирішення повсякденних питань у господарсько-економічній діяльності. Дане явище досліджується вченими різних країн. Поступово, правова аргументація починає ставати об’єктом досліджень і в Україні. Одним із головних Правова аргументація є одним із способів вирішення повсякденних питань у господарсько-економічній діяльності. Дане явище досліджується вченими різних країн. Поступово, правова аргументація починає ставати об’єктом … Продовжити "Прийоми правової аргументації для економічного ефекту"

Інтелектуальна власність: творчість має приносити дохід

Правовий режим інтелектуальної власності постійно еволюціонує, що насамперед пов’язано із розвитком інформаційних технологій, посиленням шляхів інтеграції та кооперації в частині юридичної регламентації даної сфери. Правовий режим інтелектуальної власності постійно еволюціонує, що насамперед пов’язано із розвитком інформаційних технологій, посиленням шляхів інтеграції та кооперації в частині юридичної регламентації даної сфери. Об’єкти інтелектуальної власності визначені Законом України “Про … Продовжити "Інтелектуальна власність: творчість має приносити дохід"