Як відкрити бізнес в Україні?

Відкриття власної справи потребує необхідних знань, особливо, якщо це стосується юридичної сторони. Дані знання мінімізують ризики, які можуть виникнути під час здійснення підприємницької діяльності. Детальніше дивіться дальше у матеріалі.
1. Якими нормативно-правовими актами регулюється відкриття бізнесу в Україні?
 • Конституція України;
 • Цивільний кодекс України;
 • Господарський кодекс України;
 • Закон України “Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”;
 • Закон України “Про ліцензування видів господарської діяльності”;
 • Закон України “Про захист прав споживачів”;
 • Закон України “Про захист економічної конкуренції”;
 • Закон Украіїни “Про режим іноземного інвестування”;
 • Закон України “Про міжнародне приватне право”;
 • Міжнародні договори та угоди;
 • Судова практика Європейського суду з прав людини та ін.
Також, залежно від специфіки напрямку діяльності, буде залежати законодавча база, яка врегульовує дане питання. 2. Як правильно визначити напрямок діяльності
Для цього, є необхідним звернутися до Класифікації видів економічної діяльності, яка знаходиться за наступною електронною адресою: http://kved.ukrstat.gov.ua/KVED2010/kv10_i.html 3. Обрання організаційної форми діяльності В Україні ви можете функціонувати як фізична чи юридична особа. Законодавство України передбачає різні види організаційно-правових форм юридичних осіб. 4. Обрання системи оподаткування За загальним правилом, в Україні є дві системи оподаткування, а саме: загальна та спрощена. Загальна система оподаткування передбачає сплату податків залежно від Вашого доходу. Спрощена система оподаткування передбачає фіксовану ставку податку. 5. Обрання джерел постачання для Вашої діяльності В залежності від виду діяльності, Вам потрібно укласти договори для забезпечення функціонування Вашої справи, а саме договори з постачальниками та іншими особами. 6. Набір персоналу Під час відкриття бізнесу в Україні, Ви повинні продумати яким чином буде функціонувати Ваш персонал. В цьому випадку, важливим є обрання моделі взаємовідносин із найманими працівниками. Таким чином, актуальним є прописати основи трудового договору. 7. Дотримання правил конкуренції Відповідно до статті 1 Закону України “Про захист економічної конкуренції”, економічна конкуренція (конкуренція) — змагання між суб’єктами господарювання з метою здобуття завдяки власним досягненням переваг над іншими суб’єктами господарювання, внаслідок чого споживачі, суб’єкти господарювання мають можливість вибирати між кількома продавцями, покупцями, а окремий суб’єкт господарювання не може визначати умови обороту товарів на ринку. 8. Захист інвестицій У випадку програмного та системного розвитку бізнесу Вам знадобиться юридична підтримка Ваших інвестиційних проєктів. 9. Страхування З метою ефективного управління ризиками, Вам потрібно страхувати свою діяльність. Відповідно до статті 1 Закону України “Про страхування”, страхування — це вид цивільно-правових відносин щодо захисту майнових інтересів фізичних осіб та юридичних осіб у разі настання певних подій (страхових випадків), визначених договором страхування або чинним законодавством, за рахунок грошових фондів, що формуються шляхом сплати фізичними особами та юридичними особами страхових платежів (страхових внесків, страхових премій) та доходів від розміщення коштів цих фондів. 10. Оренда приміщення Ви можете здійснювати Ваш бізнес онлайн через мережу Інтернет, однак залежно від специфіки бізнесу Вам необхідно буде приміщення. Для продуктивного його використання необхідним є укладення договору оренди. 11. Реклама Відповідно до статті 1 Закону України “Про рекламу” реклама — інформація про особу чи товар, розповсюджена в будь-якій формі та в будь-який спосіб і призначена сформувати або підтримати обізнаність споживачів реклами та їх інтерес щодо таких особи чи товару. В даному контексті, Вам потрібно юридично оформити відносини, які будуть стосуватися реклами. 12. Судовий та адміністративний захист Для продуктивного здійснення підприємницької діяльності, важливою є концентрація на вдосконаленні продукту та якості надання послуг. Таким чином, юридичне представництво в судових та адміністративних органах варто довірити спеціалістам у даній галузі. 13. Ліцензія Відповідно до п.1 ч.1 ст. 1 Закону України “Про ліцензування видів господарської діяльності”, видача ліцензії — надання суб’єкту господарювання права на провадження виду господарської діяльності або частини виду господарської діяльності, що підлягає ліцензуванню, шляхом прийняття органом ліцензування рішення про видачу ліцензії, про що робиться запис у ліцензійному реєстрі. 14. Організація бухгалтерського обліку Вашого бізнесу Для оптимізації фінансового контролю в ході Вашої підприємницької діяльності Вам потрібно звернутися до спеціалістів з бухгалтерії, які зможуть Вам надати кваліфіковану допомогу з цього питання. 14. Куди звертатися для відкриття бізнесу в Україні? Зареєструвати бізнес в Україні можливо як онлайн так і відвідавши Центр надання адміністративних послуг. У випадку реєстрації бізнесу онлайн, Ви можете звернутися за наступним посиланням: https://www.kmu.gov.ua/servicesfilter#categories?category=8 Центри надання адміністративних послуг утворюються при: 1) Київській міській державній адміністрації; 2) Севастопольській міській державній адміністрації; 3) районній державній адміністрації; 4) районній у місті Києві державній адміністрації; 5) районній у місті Севастополі державній адміністрації; 6) виконавчому органі міської ради міста обласного, республіканського Автономної Республіки Крим значення. Центри надання адміністративних послуг можуть утворюватися при виконавчому органі міської міста районного значення, селищної, сільської ради у разі прийняття відповідною радою такого рішення.