Більше чіткості при подачі звітності: НКЦПФР уточнила вимоги до інформації від учасників ринку капіталу

НКЦПФР (Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку) внесла зміни до вимог до інформації, що стосується аудиту або огляду фінансової звітності учасників ринків капіталу та організованих товарних ринків. Відтепер, серед іншого, аудиторам стане простіше визначати коректність дати розрахунку власного капіталу учасників ринку і висловлювати думку щодо правильності розрахунку пруденційних показників.

Резолюцію про це члени регулятора прийняли на своєму засіданні. Вона передбачає внесення змін до рішення Національної комісії з цінних з паперів та фондового ринку від 22 липня 2021 року No 555.

«Ми бачили певні складнощі, з якими стикаються професійні учасники ринку капіталу. Якісь із них були пов’язані зі змінами законодавства, ще деякі – із появою нових інструментів, наприклад, зелених і інфраструктурних облігацій, – розповідає Юрій Шаповал, Член НКЦПФР, що відповідає за питання подачі фінансової звітності до регулятора. – Тому задля чіткого нагляду за учасниками ринку і водночас їхньої зручності ми підготували відповідні новації».

Ключове в даному рішенні те, що воно передбачає уніфікацію підходів до визначення звітної дати, на яку в документі аудитора має зазначатись думка про відповідність розміру власного капіталу емітента вимогам законодавства. Так, вона має передувати даті рішення про емісію цінних паперів.

Окрім того, в рішенні уточнили поняття звітного періоду, за який аудитор повинен висловити думку щодо правильності розрахунку пруденційних показників. Також врегулювали застосування додаткового поняття «висловлення висновку аудитора» у разі проведення огляду проміжної фінансової інформації та інше.

За словами розробників документу, усі оновлені вимоги стосуються звітів, які готуватимуться після набуття чинності цим рішенням. Очікується, що це буде за півтора- два місяці – наразі рішення передали на державну реєстрацію до Міністерства юстиції України.

Взято з сайту Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку.

Мітки: Мітки