АРГУМЕНТАЦІЯ КОНСТИТУЦІЙНОГО СУДУ УКРАЇНИ СТОСОВНО ДЕПУТАТСЬКОЇ ТА СУДДІВСЬКОЇ НЕДОТОРКАННОСТІ

1212 16 червня 2015 Конституційний Суд України року прийняв рішення стосовно питання недоторканості народних депутатів, де вказав, що  визнати таким, що відповідає вимогам статей 157 і 158 Конституції України, законопроект про внесення змін до Конституції України щодо недоторканості народних депутатів України та суддів. Це рішення має важливе значення для судової практики і здійснює вплив на функціонування основ парламентсько-президентського устрою в Україні. Клацніть «Read more», щоб читати далі Для підсилення позицій аргументації, з даного приводу було висловлені окремі думки суддів Конституційного Суду України. Так, наприклад згідно позиції із судді В.Д. Бринцева неефективне і в деяких випадках недобросовісне використання конституційних гарантій щодо механізмів притягнення народних депутатів України до відповідальності не може бути підставою для відмови від інституту депутатського імунітету, який повною мірою відповідає світовим стандартам. В свою чергу суддя Вдовіченко С.Л. у своєму висновку вказав що законодавець у одному із розділів Законопроекту не дотримав вимог законодавчої техніки, оскільки відбулося змішування понять “чинність закону” та “дія закону”, які є різними категоріями законодавчого процесу. Тому Верховна Рада України мала звернути на це увагу під час розгляду і попереднього ухвалення Законопроекту. Особливим до думки був підхід судді Шевчука С.В., який вказав на історичні, соціальні та політичні аспекти суддівського та депутатського імунітету. Згідно його позиції названі обставини не могли залишитися поза увагою Конституційного Суду України. У Висновку суд мав системно підійти до вирішення питання допустимості внесення змін до Основного Закону України за наявності фактичної і юридично визнаної збройної агресії Російської Федерації проти України, діяльності на нашій території підконтрольних їй незаконних збройних формувань. Необхідно також враховувати особливості функціонування національних органів публічної влади щодо відновлення територіальної цілісності й суверенітету України, захисту прав і свобод людини і громадянина, та зумовлений цим існуючий правовий режим. Аргументація в діяльності Конституційного Суду України відіграє винятково важливе значення, адже наприклад в окремих думках, судді намагалися швидше розкрити аргументи з позицій причин, аніж з позицій формального підходу.  

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *