Активна участь тат у вихованні дитини позитивно впливає на розвиток особистості дитини та укріплює сім’ю

Починаючи з 2019 року Україна відзначає День батька, який започаткований з метою підвищення ролі батька у родині та суспільстві.

Активне та спільне батьківство є джерелом укріплення сім’ї, розширення економічних можливостей жінок та розвитку людського потенціалу.

В Україні відповідальне батьківство та заохочення чоловіків до виховання дітей є важливою частиною державної політики.

Одним із завдань досягнення цілі „Забезпечення гендерної рівності, розширення прав і можливостей усіх жінок та дівчатˮ Цілей сталого розвитку України до 2030 року, визначених Указом Президента України у вересні 2019 року, є заохочення спільної відповідальності батьків у веденні господарства та вихованні дитини.

У 2020 році Мінсоцполітики у співпраці з Держстатом, Структурою ООН Жінки в Україні організовано апробовування Методології обстеження використання часу, у тому числі на неоплачувану хатню і доглядову працю в домашньому господарстві у 150-ти домогосподарствах міст Києва, Біла Церква, сіл Винарівка, Петропавлівська Борщагівка, яке провело ТОВ „ІНФО САПІЄНСˮ.

Результати дослідження показали, що жінки щоденно витрачають на неоплачувану хатню роботу та догляд за членами родини у 2 рази більше часу, ніж чоловіки (жінки – 3,5 годин, чоловіки – 1,8 годин). У домогосподарствах, які складаються з трьох та більше осіб, жінки витрачають на догляд за дітьми у 3,5 рази більше часу, ніж чоловіки.

Дані про розподіл часу все ще мало використовуються у практиці макро-економічних досліджень. Натомість численні дослідження указують на недоврахування у ВВП товарів і послуг, які виробляють та споживають домогосподарства. Особливо це стосується послуг, що надаються у домашніх умовах, такі як прибирання, догляд за дітьми, довготривалий догляд за хворими. Основною перешкодою для цього часто називають дефіцит даних.

Статистика використання часу допомагає вирішувати ці проблеми шляхом надання ефективніших оцінок участі у робочій силі як в оплачуваних, так і в неоплачуваних секторах. У світовій практиці для збору даних щодо витрат часу населення, в тому числі на неоплачувану роботу в домашньому господарстві, використовується обстеження використання часу (time-use survey).

Створення умов для спільної відповідальності жінок і чоловіків за ведення господарства та виховання дитини розширює економічні можливості жінок та можливості їхньої участі у прийнятті суспільно важливих рішень, сприяє скороченню розривів в оплаті жінок і чоловіків і, як наслідок, зменшенню рівня бідності населення.

У свою чергу, активна участь чоловіків у вихованні дитини укріплює сім’ю, сприяє гармонійному розвитку дитини та є дієвим заходом у попередженні усіх форм гендерно зумовленого насильства.

Починаючи з 2015 року Мінсоцполітики у співпраці з Представництвом Фонду народонаселення ООН в Україні реалізує соціальний проект „Щастя в чотири рукиˮ, який спрямовано на подолання стереотипів щодо розподілу сімейних обов’язків. Саме через розбіжності у поглядах на сімейні ролі та обов’язки виникає більшість чвар та невдоволення, які поступово, але невідворотно, руйнують шлюб.

Для довідки:
Методологію обстеження використання часу, у тому числі на неоплачувану хатню і доглядову працю в домашньому господарстві, Мінсоцполітики передано Держстату для проведення повномасштабного дослідження в Україні.
Корисну інформацію про те, як зробити життя гармонійним, поєднуючи професійні та сімейні обов’язки, як цікаво проводити час з дітьми, як стати найкращим татусем та багато чого іншого можна знайти на сайті соціального проекту «Щастя у чотири руки» за посиланням https://zags.org.ua/category/novini /

Взято з сайту Міністерства соціальної політики України.

Мітки: Мітки