Поради

Як повернути вилучений телефон?

Мобільний телефон є невід'ємним елементом сучасного життя людини. Даний пристрій відіграє неабияку роль у наступних сферах: комунікації з рідними та близькими, засіб ведення бізнесу та творчості, місце зберігання інформації, засіб для фото та відеофіксації тощо. Таким чином, у випадку коли правоохоронні органи у кримінальних провадженнях вилучають мобільний телефон, то дана обставина несе у собі велике психологічне навантаження для власника або володільця пристрою. 

КОЛИ ВИЛУЧАЄТЬСЯ ТЕЛЕФОН

Слід зазначити, що вилучення мобільного телефону, як правило, пов'язане із заходами забезпечення кримінального провадження, які визначені Розділом ІІ Кримінального процесуального кодексу України. 

Серед найбільш поширених видів заходів забезпечення кримінального провадження, які мають стосунок до вилучення мобільного телефону є наступні: 

- тимчасове вилучення майна (Глава 16 Кримінального процесуального кодексу України);

- арешт майна (Глава 17 Кримінального процесуального кодексу України).

Водночас, можливість позбавлення телефону не вичерпується вищезазначеними заходами і може мати місце у рамках інших дій у кримінальному процесі.

ВИЛУЧЕННЯ ТЕЛЕФОНУ У РАМКАХ ТИМЧАСОВОГО ВИЛУЧЕННЯ МАЙНА

Відповідно до ст.167 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасовим вилученням майна є фактичне позбавлення підозрюваного або осіб, у володінні яких перебуває зазначене у частині другій цієї статті майно, можливості володіти, користуватися та розпоряджатися певним майном до вирішення питання про арешт майна або його повернення, або його спеціальну конфіскацію в порядку, встановленому законом.

Тимчасово вилученим може бути майно у вигляді речей, документів, грошей тощо, щодо яких є достатні підстави вважати, що вони:

1) підшукані, виготовлені, пристосовані чи використані як засоби чи знаряддя вчинення кримінального правопорушення та (або) зберегли на собі його сліди;

2) призначалися (використовувалися) для схиляння особи до вчинення кримінального правопорушення, фінансування та/або матеріального забезпечення кримінального правопорушення або винагороди за його вчинення;

3) є предметом кримінального правопорушення, у тому числі пов’язаного з їх незаконним обігом;

4) одержані внаслідок вчинення кримінального правопорушення та/або є доходами від них, а також майно, в яке їх було повністю або частково перетворено.

Тобто, якщо Ваш мобільний телефон підпадає під дані критерії, то він може бути вилучений. 

Згідно із ст.168 Кримінального процесуального кодексу України,тимчасово вилучити майно може кожен, хто законно затримав особу в порядку, передбаченому статтями 207, 208, 298-2 цього Кодексу. Кожна особа, яка здійснила законне затримання, зобов’язана одночасно із доставленням затриманої особи до слідчого, прокурора, іншої уповноваженої службової особи передати їй тимчасово вилучене майно. Факт передання тимчасово вилученого майна засвідчується протоколом.

Тимчасове вилучення майна може здійснюватися також під час обшуку, огляду.

Тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп’ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку для вивчення фізичних властивостей, які мають значення для кримінального провадження, здійснюється лише у разі, якщо вони безпосередньо зазначені в ухвалі суду.

Забороняється тимчасове вилучення електронних інформаційних систем, комп’ютерних систем або їх частин, мобільних терміналів систем зв’язку, крім випадків, коли їх надання разом з інформацією, що на них міститься, є необхідною умовою проведення експертного дослідження, або якщо такі об’єкти отримані в результаті вчинення кримінального правопорушення чи є засобом або знаряддям його вчинення, а також якщо доступ до них обмежується їх власником, володільцем або утримувачем чи пов’язаний з подоланням системи логічного захисту.

У разі необхідності слідчий чи прокурор виготовляє за допомогою технічних, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів копії інформації, що міститься в інформаційних (автоматизованих) системах, електронних комунікаційних системах, інформаційно-комунікаційних системах, комп’ютерних системах, їх невід’ємних частинах. Копіювання такої інформації здійснюється із залученням спеціаліста.

На вимогу володільця особа, яка здійснює тимчасове вилучення комп’ютерних систем або їх частин, залишає йому копії інформації з таких комп’ютерних систем або їх частин (за наявності технічної можливості здійснення копіювання) з використанням матеріальних носіїв володільця комп’ютерних систем або їх частин. Копії інформації з комп’ютерних систем або їх частин, які вилучаються, виготовляються з використанням технічних засобів, програмно-технічних засобів, апаратно-програмних комплексів володільця із залученням спеціаліста.

Дія абзацу п’ятого цієї частини не поширюється на випадки, якщо обіг інформації заборонено законом. Дія абзацу п’ятого цієї частини поширюється на інформацію з обмеженим доступом у частині, що не суперечить встановленому законодавством порядку обігу та захисту такої інформації.

Слідчий, прокурор, інша уповноважена службова особа під час затримання або обшуку і тимчасового вилучення майна або негайно після їх здійснення зобов’язана скласти відповідний протокол, копія якого надається особі, у якої вилучено майно, або її представнику.

Після тимчасового вилучення майна уповноважена службова особа зобов’язана забезпечити схоронність такого майна в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України.

ЯК ПОВЕРТАЄТЬСЯ ВИЛУЧЕНИЙ ТЕЛЕФОН У РАМКАХ ТИМЧАСОВО ВИЛУЧЕНОГО МАЙНА

Особа, в якої вилучили телефон повинна звернутися із відповідними клопотаннями, щоб вилучений телефон був повернутий їй назад. Все залежить від ситуації у певному кримінальному процесі. 

Згідно із ст.169 Кримінального процесуального кодексу України, тимчасово вилучене майно повертається особі, у якої воно було вилучено:

1) за постановою прокурора, якщо він визнає таке вилучення майна безпідставним;

2) за ухвалою слідчого судді чи суду, у разі відмови у задоволенні клопотання прокурора про арешт цього майна;

3) у випадках, передбачених частиною п’ятою статті 171 (відповідно до ч.5 ст.171 КПК України, клопотання слідчого, прокурора про арешт тимчасово вилученого майна повинно бути подано не пізніше наступного робочого дня після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, у якої його було вилучено. У разі тимчасового вилучення майна під час обшуку, огляду, здійснюваних на підставі ухвали слідчого судді, передбаченої статтею 235 цього Кодексу, клопотання про арешт такого майна повинно бути подано слідчим, прокурором протягом 48 годин після вилучення майна, інакше майно має бути негайно повернуто особі, в якої його було вилучено), частиною шостою статті 173 цього Кодексу (згідно із ч.6 ст.173 КПК України, ухвалу про арешт тимчасово вилученого майна слідчий суддя, суд постановляє не пізніше сімдесяти двох годин із дня находження до суду клопотання, інакше таке майно повертається особі, у якої його було вилучено);

4) у разі скасування арешту;

5) за вироком суду в кримінальному провадженні щодо кримінального проступку.

Копія судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, копія судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна негайно після його оголошення вручається слідчому, прокурору. У разі відсутності слідчого, прокурора під час оголошення судового рішення його копія надсилається таким особам не пізніше наступного робочого дня.

Слідчий, прокурор після отримання судового рішення про відмову в задоволенні або про часткове задоволення клопотання про арешт тимчасово вилученого майна, судового рішення про повне або часткове скасування арешту тимчасово вилученого майна повинні негайно вжити заходів щодо виконання судового рішення та направити повідомлення про його виконання слідчому судді.

Приклад рішення суду: Ухвала Ленінського районного суду м. Запоріжжя від 15 вересня 2023 року у справі № 334/924/23, якою скаргу було задоволено і зобов'язано  слідчого СВ Запорізького РУП ГУНП в Запорізькій області ОСОБА_5 негайно повернути власнику ОСОБА_3 мобільний телефон «Samsung A8», ІМЕІ1: НОМЕР_1 , ІМЕІ2: НОМЕР_2 з сім-картою з абонентським номером НОМЕР_4 , який був тимчасово вилучений під час обшуку домоволодіння, розташованого за адресою: АДРЕСА_2 .

ВИЛУЧЕННЯ ТЕЛЕФОНУ У РАМКАХ АРЕШТУ МАЙНА

Відповідно до ч.1 ст. 170 Кримінального процесуального кодексу України, арештом майна є тимчасове, до скасування у встановленому цим Кодексом порядку, позбавлення за ухвалою слідчого судді або суду права на відчуження, розпорядження та/або користування майном, щодо якого існує сукупність підстав чи розумних підозр вважати, що воно є доказом кримінального правопорушення, підлягає спеціальній конфіскації у підозрюваного, обвинуваченого, засудженого, третіх осіб, конфіскації у юридичної особи, для забезпечення цивільного позову, стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди, можливої конфіскації майна.

Також, як зазначається у ч.2 ст.170 цього ж Кодексу, арешт майна допускається з метою забезпечення:

1) збереження речових доказів;

2) спеціальної конфіскації;

3) конфіскації майна як виду покарання або заходу кримінально-правового характеру щодо юридичної особи;

4) відшкодування шкоди, завданої внаслідок кримінального правопорушення (цивільний позов), чи стягнення з юридичної особи отриманої неправомірної вигоди.

Відповідно до ст.172 Кримінального процесуального кодексу України, клопотання про арешт майна розглядається слідчим суддею, судом не пізніше двох днів з дня його надходження до суду, за участю слідчого та/або прокурора, цивільного позивача, якщо клопотання подано ним, підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, і за наявності - також захисника, законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження. Неприбуття цих осіб у судове засідання не перешкоджає розгляду клопотання.

Клопотання слідчого, прокурора, цивільного позивача про арешт майна, яке не було тимчасово вилучене, може розглядатися без повідомлення підозрюваного, обвинуваченого, іншого власника майна, їх захисника, представника чи законного представника, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо це є необхідним з метою забезпечення арешту майна.

Слідчий суддя, суд, встановивши, що клопотання про арешт майна подано без додержання вимог статті 171 цього Кодексу, повертає його прокурору, цивільному позивачу та встановлює строк в сімдесят дві години або з урахуванням думки слідчого, прокурора чи цивільного позивача менший строк для усунення недоліків, про що постановляє ухвалу. У такому разі тимчасово вилучене в особи майно підлягає негайному поверненню після спливу встановленого суддею строку, а у разі звернення в межах встановленого суддею строку з клопотанням після усунення недоліків - після розгляду клопотання та відмови в його задоволенні.

Під час розгляду клопотання про арешт майна слідчий суддя має право за клопотанням учасників розгляду або за власною ініціативою заслухати будь-якого свідка чи дослідити будь-які матеріали, що мають значення для вирішення питання про арешт майна.

ЯК ПОВЕРТАЄТЬСЯ ВИЛУЧЕНИЙ ТЕЛЕФОН У РАМКАХ АРЕШТУ МАЙНА

Щоб повернути вилучений телефон у рамках арешту майна, потрібно звернутися із клопотанням про скасування арешту майна.

Згідно із ст.174 Кримінального процесуального кодексу України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом.

Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Клопотання про скасування арешту майна розглядає слідчий суддя, суд не пізніше трьох днів після його надходження до суду. Про час та місце розгляду повідомляється особа, яка заявила клопотання, та особа, за клопотанням якої було арештовано майно.

Прокурор одночасно з винесенням постанови про закриття кримінального провадження скасовує арешт майна, якщо воно не підлягає спеціальній конфіскації.

Суд одночасно з ухваленням судового рішення, яким закінчується судовий розгляд, вирішує питання про скасування арешту майна. Суд скасовує арешт майна, зокрема, у випадку виправдання обвинуваченого, закриття кримінального провадження судом, якщо майно не підлягає спеціальній конфіскації, непризначення судом покарання у виді конфіскації майна та/або незастосування спеціальної конфіскації, залишення цивільного позову без розгляду або відмови в цивільному позові.

Приклад рішення суду: Ухвала Заводського районного суду міста Миколаєва від 20 вересня 2023 року у справі № 487/1778/22, якою клопотання захисника обвинуваченого ОСОБА_3 - адвоката ОСОБА_6 про скасування арешту майна - задоволено частково.

Скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 23.12.2021 (справа №487/8411/21, провадження №1-кс/487/6867/21), майна - мобільного телефону «ХУАВЕЙ» синього кольору у чохлі червоно кольору.

Скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 23.12.2021 (справа №487/8411/21, провадження №1-кс/487/6868/21), майна - ноутбук ASUS A52F серії A9N0AS181737378 та зарядний пристрій до нього.

У скасуванні арешту, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 23.12.2021 (справа №487/8411/21, провадження №1-кс/487/6867/21), майна - мобільного телефону марки «IPhone 6S» сірого кольору у чохлі темно синього кольору, із сім картою НОМЕР_1 т імей кодом НОМЕР_2 - відмовити.

Клопотання власника майна ОСОБА_7 про скасування арешту майна - задоволено.

Скасовано арешт, накладений ухвалою слідчого судді Заводського районного суду м. Миколаєва від 23.12.2021 (справа №487/8411/21, провадження №1-кс/487/6914/21), майна - мобільного телефону «IPhone X» білого кольору IMEI: НОМЕР_3 .

Зобов`язано Миколаївське районне управління поліції ГУНП в Миколаївській області повернути:

- мобільний телефон «ХУАВЕЙ» синього кольору у чохлі червоно кольору та ноутбук ASUS A52F серії A9N0AS181737378 та зарядний пристрій до нього - ОСОБА_3 ;

- мобільний телефон «IPhone X» білого кольору IMEI: НОМЕР_3 - ОСОБА_7 .

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ТЕЛЕФОН ВИЛУЧИЛИ БЕЗ ВІДПОВІДНОГО ПРОЦЕСУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ

Якщо телефон був вилучений без оформлення у спосіб, який передбачений кримінально-процесуальним законодавством, то, потенційно, такі дії можуть кваліфікуватися за наступними статтями Кримінального кодексу України: 

- стаття 185 КК України “Крадіжка”;

- стаття 186 КК України “Грабіж”;

- стаття 187 КК України “Розбій”;

- стаття 191 КК України “Привласнення, розтрата майна або заволодіння ним шляхом зловживання службовим становищем”;

- стаття 364 КК України “Зловживання владою або службовим становищем” та ін.

Прохання також дивитись наступні статті Як відбувається повернення тимчасово вилученого майна у кримінальній справі та Скасування арешту майна у кримінальному провадженні: судова практика щодо передачі на потреби ЗСУ

Застереження: Інформація подана у даному матеріалі є ознайомчою та загальною. Для більш детальних відомостей, які стосуються Вашої ситуації, слід звернутися за індивідуальною консультацією.

Записатися на консультацію

Please fill the required field.
Please fill the required field.

Зустрітися для проведення консультації

Зателефонувати за номером телефону

Написати на електронну адресу

Image

Контакти:

Графік роботи:

Понеділок-Субота, з 9:00-20:00