Поради

Вручили підозру: що робити?

Вручення повідомлення про підозру є важливим аспектом кримінального провадження. 

Важливою у даному випадку є перша реакція особи на вчинення даних процесуальних дій, адже від цього буде залежати подальший перебіг кримінального процесу. 

Згідно із ч.1 ст.276 Кримінального процесуального кодекс України (далі - "КПК України"), повідомлення про підозру обов’язково здійснюється в порядку, передбаченому статтею 278 цього Кодексу, у випадках: 1) затримання особи на місці вчинення кримінального правопорушення чи безпосередньо після його вчинення; 2) обрання до особи одного з передбачених цим Кодексом запобіжних заходів; 3) наявності достатніх доказів для підозри особи у вчиненні кримінального правопорушення.

Нижче подається інформація, яка є актуальною у контексті розуміння того, які дії потрібно вчиняти у подальшому, щоб процес проходив у належний спосіб. 

1. Ознайомтеся уважно із письмовим повідомленням про підозру.

Відповідно до ч.1 ст.42 КПК України, підозрюваним є особа, якій у порядку, передбаченому статтями 276-279 цього Кодексу, повідомлено про підозру, особа, яка затримана за підозрою у вчиненні кримінального правопорушення, або особа, щодо якої складено повідомлення про підозру, однак його не вручено їй внаслідок невстановлення місцезнаходження особи, проте вжито заходів для вручення у спосіб, передбачений цим Кодексом для вручення повідомлень.

п.1 ч.3 ст. 42 КПК України передбачено, що підозрюваний має право знати, у вчиненні якого кримінального правопорушення його підозрюють.

Вартим також є перевірити структуру самого письмового повідомлення про підозру. Відповідно до ч.1 ст.277 КПК України, повідомлення має містити такі відомості: 1) прізвище та посаду слідчого, прокурора, який здійснює повідомлення; 2) анкетні відомості особи (прізвище, ім’я, по батькові, дату та місце народження, місце проживання, громадянство), яка повідомляється про підозру; 3) найменування (номер) кримінального провадження, у межах якого здійснюється повідомлення; 4) зміст підозри; 5) правова кваліфікація кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, із зазначенням статті (частини статті) закону України про кримінальну відповідальність; 6) стислий виклад фактичних обставин кримінального правопорушення, у вчиненні якого підозрюється особа, у тому числі зазначення часу, місця його вчинення, а також інших суттєвих обставин, відомих на момент повідомлення про підозру; 7) права підозрюваного; 8) підпис слідчого, прокурора, який здійснив повідомлення.

2. Ознайомтеся із пам'яткою про права підозрюваного.

Після вручення повідомлення про підозру, Вам буде запропоновано підписати пам'ятку про права як підозрюваному.

ч.8 ст.42 КПК України передбачено, що підозрюваному, обвинуваченому вручається пам’ятка про його процесуальні права та обов’язки одночасно з їх повідомленням особою, яка здійснює таке повідомлення.

Дане положення корелюється із п.2 ч.3 ст. 42 КПК України, де зазначається, що підозрюваний має право бути чітко і своєчасно повідомленим про свої права, передбачені цим Кодексом, а також отримати їх роз’яснення.

3. Особисто або через рідних або знайомих залучіть адвоката.

У п.1 ч.3 ст. 42 КПК України зазначено, що підозрюваний має право на першу вимогу мати захисника і зустріч із ним незалежно від часу в робочі, вихідні, святкові, неробочі дні до першого допиту з дотриманням умов, що забезпечують конфіденційність спілкування, а також після першого допиту - зустрічі без обмеження в часі та кількості у робочі, вихідні, святкові, неробочі дні; на участь захисника у проведенні допиту та інших процесуальних діях; на відмову від захисника в будь-який момент кримінального провадження; на отримання правової допомоги захисника за рахунок держави у випадках, передбачених цим Кодексом та/або законом, що регулює надання безоплатної правової допомоги, в тому числі у зв’язку з відсутністю коштів для оплати такої допомоги. 

4. Зберігайте тотальне мовчання до приїзду адвоката.

Таке право зумовлене положенням п.4 ч.3 ст. 42 КПК України, де вказується, що підозрюваний має право не говорити нічого з приводу підозри проти нього, обвинувачення або у будь-який момент відмовитися відповідати на запитання. 

5. Говоріть із правоохоронними органами лише після консультації з адвокатом.

Для органів досудового розслідування Ви можете пояснити свою позицію щодо справи. Ця можливість передбачена п.5 ч.3 ст. 42 КПК України, де вказується підозрюваний має право давати пояснення, показання з приводу підозри, обвинувачення чи в будь-який момент відмовитися їх давати. 

Однак, краще це зробити після узгодження позиції з адвокатом.

6. Подумайте, які можуть бути докази у Вашу користь і які виправдовують Вас.

ч.1 ст.22 КПК України передбачено, що кримінальне провадження здійснюється на основі змагальності, що передбачає самостійне обстоювання стороною обвинувачення і стороною захисту їхніх правових позицій, прав, свобод і законних інтересів засобами, передбаченими цим Кодексом.

Реалізовуючи даний принцип, слід використати право, яке передбачене п.5 ч.3 ст. 42 КПК України, де зазначається, що підозрюваний має право збирати і подавати слідчому, прокурору, слідчому судді докази.

7. Подумайте про можливість оскарження повідомлення про підозру.

Шанс такого оскарження передбачений ст. 303 КПК України, де йдеться про можливість оскарження дій під час досудового розслідування.

8. Подавайте клопотання про визнання певних доказів недопустимими.

ч. 3 ст. 17 КПК України передбачено, що підозра, обвинувачення не можуть ґрунтуватися на доказах, отриманих незаконним шляхом.

Інколи, підозра може містити саме такі докази. Тому важливим є подати клопотання про визнання певного доказу недопустимим.

9. Право на пришвидшення строків розслідування.

Відповідно до ч.6 ст.28 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, потерпілий, інші особи, права чи інтереси яких обмежуються під час досудового розслідування, мають право на звернення до прокурора, слідчого судді або суду з клопотанням, в якому викладаються обставини, що обумовлюють необхідність здійснення кримінального провадження (або окремих процесуальних дій) у більш короткі строки, ніж ті, що передбачені цим Кодексом.

10. Право на вибір мови під час повідомлення про підозру.

ч.2 ст. 29 КПК України передбачає, що особа повідомляється про підозру у вчиненні кримінального правопорушення державною мовою або будь-якою іншою мовою, якою вона достатньо володіє для розуміння суті підозри у вчиненні кримінального правопорушення.

11. Право підозрюваного на контакт з дипломатичною установою, якщо підозрюваний є іноземцем.

Відповідно до ч.6 ст.42 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, який є іноземцем і тримається під вартою, має право на зустріч з представником дипломатичної чи консульської установи своєї держави, яку йому зобов’язана забезпечити адміністрація місця ув’язнення.

12. Підозрюваний має право відмовитися від захисника.

Згідно із ч.1 ст.54 КПК України, підозрюваний, обвинувачений має право відмовитися від захисника або замінити його.

13. Право на повернення майна, яке було вилучене під час кримінального провадження.

Відповідно до ч.1 ст. 174 КПК України, підозрюваний, обвинувачений, їх захисник, законний представник, інший власник або володілець майна, представник юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, які не були присутні при розгляді питання про арешт майна, мають право заявити клопотання про скасування арешту майна повністю або частково. Таке клопотання під час досудового розслідування розглядається слідчим суддею, а під час судового провадження - судом. Арешт майна також може бути скасовано повністю чи частково ухвалою слідчого судді під час досудового розслідування чи суду під час судового провадження за клопотанням підозрюваного, обвинуваченого, їх захисника чи законного представника, іншого власника або володільця майна, представника юридичної особи, щодо якої здійснюється провадження, якщо вони доведуть, що в подальшому застосуванні цього заходу відпала потреба або арешт накладено необґрунтовано.

Також, підозрюваний має право на припинення тимчасово вилученого майна, яке передбачено ст.169 КПК України.

14. Проаналізуйте можливість звільненення від кримінальної відповідальності.

Статтею 285 КПК України передбачено, що особа звільняється від кримінальної відповідальності у випадках, передбачених законом України про кримінальну відповідальність. Особі, яка підозрюється, обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення та щодо якої передбачена можливість звільнення від кримінальної відповідальності у разі здійснення передбачених законом України про кримінальну відповідальність дій, роз’яснюється право на таке звільнення. Підозрюваному, обвинуваченому, який може бути звільнений від кримінальної відповідальності, повинно бути роз’яснено суть підозри чи обвинувачення, підставу звільнення від кримінальної відповідальності і право заперечувати проти закриття кримінального провадження з цієї підстави. У разі якщо підозрюваний чи обвинувачений, щодо якого передбачене звільнення від кримінальної відповідальності, заперечує проти цього, досудове розслідування та судове провадження проводяться в повному обсязі в загальному порядку.

15. Проаналізуйте можливість укладення угоди у кримінальному провадженні.

У ст.468 КПК України зазначено, що у кримінальному провадженні можуть бути укладені такі види угод: 1) угода про примирення між потерпілим та підозрюваним чи обвинуваченим; 2) угода між прокурором та підозрюваним чи обвинуваченим про визнання винуватості.

Застереження: Інформація подана у даному матеріалі є ознайомчою та загальною. Для більш детальних відомостей, які стосуються Вашої ситуації, слід звернутися за індивідуальною консультацією.

Записатися на консультацію

Please fill the required field.
Please fill the required field.

Зустрітися для проведення консультації

Зателефонувати за номером телефону

Написати на електронну адресу

Image

Адреса:

м. Київ, Україна

Контакти:

Графік роботи:

Понеділок-Субота, з 9:00-20:00