Поради

Як дізнатися чи відкрита кримінальна справа?

У поданому матеріалі, Ви отримаєте інформацію як за допомогою адвоката можна довідатися про те чи відкрито кримінальне провадження чи ні.

У ЧОМУ ПРОБЛЕМА З ОТРИМАННЯМ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ ЧИ З ПОШУКОМ КРИМІНАЛЬНОГО ПРОВАДЖЕННЯ?

З ряду певних причин (листи від правоохоронних органів, погрози інших осіб тощо), особа має намір дізнатися чи відкритою є щодо неї кримінальна справа (кримінальне провадження), чи здійснюється досудове розслідування щодо неї та інші додаткові питання.

Проблемою є те, що пошук кримінального провадження за прізвищем є неможливим. Як і також, неможливим є пошук кримінального провадження за назвою юридичної особи.

Іншим питанням є те, що навіть, якщо у Вас буде номер кримінального провадження і витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (ЄРДР), у ЄРДР пошук за номером є неможливим. Відтак, навіть маючи номер кримінального провадження, у загальному доступі Ви інформації не знайдете.

Складність такого процесу полягає у тому, що Єдиний реєстр досудових розслідувань є електронною інформаційно-комунікаційною системою, призначеною для збирання, зберігання, захисту, оброблення, обліку, пошуку, узагальнення даних, зазначених у пункті 1 глави 1 розділу II цього Положення, які використовуються для формування звітності, а також надання інформації про відомості, внесені до Реєстру, з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства та законодавства, яким урегульовано питання захисту персональних даних та доступу до інформації з обмеженим доступом (п. 3 Положення про Єдиний реєстр досудових розслідувань, порядок його формування та ведення, яке затверджено Наказом Генерального прокурора від 30.06.2020  № 298 - далі "Положення"). Детальніше з даним Положенням, Ви можете ознайомитися за наступним посиланням: https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/v0298905-20/conv#Text

У п.1-2 Розділу 2 зазначеного Положення вказано, що власником і розпорядником Реєстру є держава в особі Офісу Генерального прокурора. Володільцем інформації, що обробляється в Реєстрі, є Офіс Генерального прокурора.

У п. 7 Розділу 2 цього ж Положення зазначено, що користувачами інформації Реєстру є Реєстратори та інші уповноважені особи органів прокуратури, Міністерства внутрішніх справ України, органів Національної поліції, безпеки, Державного бюро розслідувань, Бюро економічної безпеки України та Національного бюро, які виконують функції з інформаційно-аналітичного забезпечення правоохоронних органів та ведення спеціальних обліків (оперативних, оперативно-довідкових, дактилоскопічних тощо), що користуються інформацією, яка обробляється в Реєстрі, для виконання покладених на них завдань у межах, визначених адміністратором з урахуванням вимог чинного законодавства.

Згідно з п.4 Розділу 3 цього Положення вказано, що право доступу до відомостей, внесених до Реєстру, мають:

- Власник - у повному обсязі з урахуванням повноважень структурних підрозділів Офісу Генерального прокурора, для забезпечення виконання покладених на них завдань;

- Директор Національного бюро, перший заступник Директора Національного бюро, керівник Головного підрозділу детективів, керівник підрозділу детективів, керівник управління внутрішнього контролю, керівник відділу детективів Національного бюро - у межах повноважень, визначених статтею 17 Закону України «Про Національне антикорупційне бюро України»;

- керівники органів прокуратури, прокурори - у межах кримінальних правопорушень, щодо яких слідчими, дізнавачами піднаглядних їм органів проводиться досудове розслідування;

- керівники органів досудового розслідування, дізнання (за винятком посадових осіб, зазначених в абзаці третьому цього пункту), а також слідчі та дізнавачі (уповноважені особи інших підрозділів) органів Національної поліції, безпеки, Державного бюро розслідувань, детективи Національного бюро, органів Бюро економічної безпеки України - у межах кримінальних правопорушень, щодо яких цими органами проводиться досудове розслідування;

- користувачі - у межах наданих адміністратором прав доступу, визначених з дотриманням вимог кримінального процесуального законодавства, для отримання інформації, що обробляється в Реєстрі, забезпечення ведення спеціальних обліків, проведення аналізу результатів діяльності правоохоронних органів.

За незаконне втручання і отримання інформації з даного Реєстру передбачена кримінальна відповідальність за статтею 361 Кримінального кодексу України "Несанкціоноване втручання в роботу інформаційних (автоматизованих), електронних комунікаційних, інформаційно-комунікаційних систем, електронних комунікаційних мереж" та за статтею 362 Кримінального кодексу України "Несанкціоновані дії з інформацією, яка оброблюється в електронно-обчислювальних машинах (комп'ютерах), автоматизованих системах, комп'ютерних мережах або зберігається на носіях такої інформації, вчинені особою, яка має право доступу до неї".

Таким чином, можна дійти висновку, що самостійно отримати інформацію про те чи відкрита кримінальна справа і чи є кримінальне провадження щодо фізичної чи юридичної особи є неможливо, з огляду на те, що така інформація доступна лише для відповідного кола осіб, про яких зазначалося вище.

ДОПОМОГА АДВОКАТА В ОТРИМАННІ ІНФОРМАЦІЇ ПРО ДОСУДОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ, КРИМІНАЛЬНЕ ПРОВАДЖЕННЯ, КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ ЩОДО ПЕВНОЇ ФІЗИЧНОЇ ЧИ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ

Для того, щоб дізнатися чи відкрита кримінальна справа, потрібно укласти договір з адвокатом, який надалі зможе надіслати запит до Офісу Генерального прокурора про отримання відповідної інформації щодо досудового розслідування та кримінального провадження.

Згідно з ч.1 ст.24 Закону України "Про адвокатуру та адвокатську діяльність", адвокатський запит - це письмове звернення адвоката до органу державної влади, органу місцевого самоврядування, їх посадових та службових осіб, підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності та підпорядкування, громадських об’єднань про надання інформації, копій документів, необхідних адвокату для надання правничої допомоги клієнту.

У даному контексті, адвокат зможе звернутися із запитом щодо отримання інформації про досудове розслідування, кримінальне провадження, кримінальну справу щодо відповідної фізичної чи юридичної особи.

Отримання даних відомостей може вимагати певного часу, адже у випадку відмови у наданні інформації на адвокатський запит щодо кримінального провадження, необхідним буде звернення до суду.

АРГУМЕНТ ВЕЛИКОЇ ПАЛАТИ ВЕРХОВНОГО СУДУ НА КОРИСТЬ АДВОКАТСЬКОГО ЗАПИТУ У ПИТАННІ ОТРИМАННЯ ІНФОРМАЦІЇ ПРО КРИМІНАЛЬНУ СПРАВУ

Свою позицію щодо даного питання висловила Велика Палата Верховного Суду у Постанові від 8 квітня 2020 року у справі № 826/7244/18.

За обставинами справи, позивач просив визнати протиправною бездіяльність відповідача щодо належного розгляду адвокатських запитів про надання інформації адвоката та зобов`язати ГПУ (Генеральну прокуратуру України) надати запитувану інформацію, а саме: чи провадиться відповідачем (структурними підрозділами, територіальними органами прокуратури) досудове розслідування у кримінальних провадженнях, за якими до Єдиного реєстру досудових розслідувань внесені відомості про вчинення ОСОБА_2, ІНФОРМАЦІЯ_1, кримінальних правопорушень, та кримінальних провадженнях, у яких учасником (стороною) є ОСОБА_2 , а якщо провадиться, то повідомити: повний перелік кримінальних проваджень та коли саме, за яким номером, щодо яких обставин та за якою кваліфікацією внесені відповідні відомості до ЄРДР; яким саме учасником (стороною) є ОСОБА_2 і яких саме кримінальних проваджень, їх номер (номери); чи здійснювалося стосовно ОСОБА_2 повідомлення про підозру у вчиненні кримінальних правопорушень і якщо здійснювалося, то коли, у яких кримінальних провадженнях та за якими статтями Кримінального кодексу України.

Як наслідок, Велика Палата Верховного Суду дійшла висновку, що Генеральна прокуратура України необґрунтовано відмовила позивачу в наданні запитуваної ним в адвокатських запитах інформації, а саме щодо переліку кримінальних проваджень, за якими до ЄРДР внесені відомості про вчинення ОСОБА_2 кримінальних правопорушень, а також стосовно дат, номерів, обставин та кваліфікації внесених відомостей до ЄРДР.

Детальніше у Постанові Великої Палати Верховного Суду за наступним посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89180564

Якщо Вам потрібна термінова юридична допомога з питань отримання інформації щодо кримінальної справи, прохання перейти за наступним посиланням або зателефонувати за номером +38 097 752 51 77.

Прохання також дивитись наступну статтю Вручення підозри без адвоката: чи законно це? та Коли можуть оголосити в розшук?

Звернутись за консультацією

Please fill the required field.
Please fill the required field.

Зустрітися для проведення консультації

Зателефонувати за номером телефону

Написати на електронну адресу

Image

Контакти:

Графік роботи:

Понеділок-Субота, з 9:00-20:00