Поради

Яка стаття за самооборону у кримінальних справах?

Необхідна оборона є обставиною, що виключає кримінальну протиправність діяння. Тобто, якщо є її наявність, то вважається, що Ви злочин не вчиняли.

Питання необхідної оборони регулюється статтею 36 Кримінального кодексу України, яке серед іншого, є обставиною, що виключає кримінальну протиправність діяння.

Тобто, якщо Ви доведете, що у Ваших діях була необхідна оборона (самооборона), то Ви не підлягатимете кримінальній відповідальності.

ЩО ТАКЕ НЕОБХІДНА ОБОРОНА?

Відповідно до ч.1 ст.36 Кримінального кодексу України, необхідною обороною визнаються дії, вчинені з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, або іншої особи, а також суспільних інтересів та інтересів держави від суспільно небезпечного посягання шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди, необхідної і достатньої в даній обстановці для негайного відвернення чи припинення посягання, якщо при цьому не було допущено перевищення меж необхідної оборони.

ХТО МАЄ ПРАВО НА НЕОБХІДНУ ОБОРОНУ?

Згідно з ч.2 ст.36 Кримінального кодексу України, кожна особа має право на необхідну оборону незалежно від можливості уникнути суспільно небезпечного посягання або звернутися за допомогою до інших осіб чи органів влади.

ЯКА РОЛЬ СИЛЬНОГО ДУШЕВНОГО ХВИЛЮВАННЯ ПІД ЧАС НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ?

Відповідно до ч.4 ст.36 Кримінального кодексу України, особа не підлягає кримінальній відповідальності, якщо через сильне душевне хвилювання, викликане суспільно небезпечним посяганням, вона не могла оцінити відповідність заподіяної нею шкоди небезпечності посягання чи обстановці захисту.

ЩО ТАКЕ ПЕРЕВИЩЕННЯ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ?

Частиною 3 ст.36 Кримінального кодексу України передбачено, що перевищенням меж необхідної оборони визнається умисне заподіяння тому, хто посягає, тяжкої шкоди, яка явно не відповідає небезпечності посягання або обстановці захисту. Перевищення меж необхідної оборони тягне кримінальну відповідальність лише у випадках, спеціально передбачених у статтях 118 та 124 цього Кодексу.

ЩО НЕ Є ПЕРЕВИЩЕННЯМ МЕЖ НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ?

Згідно з ч.5 ст.36 Кримінального кодексу України, не є перевищенням меж необхідної оборони і не має наслідком кримінальну відповідальність застосування зброї або будь-яких інших засобів чи предметів для захисту від нападу озброєної особи або нападу групи осіб, а також для відвернення протиправного насильницького вторгнення у житло чи інше приміщення, незалежно від тяжкості шкоди, яку заподіяно тому, хто посягає.

ЯКІ ПОЗИЦІЇ ВЕРХОВНОГО СУДУ ЩОДО НЕОБХІДНОЇ ОБОРОНИ?

Слід зазначити, що відповідно до ч.6 ст.368 Кримінального процесуального кодексу України, обираючи і застосовуючи норму закону України про кримінальну відповідальність до суспільно небезпечних діянь при ухваленні вироку, суд враховує висновки щодо застосування відповідних норм права, викладені в постановах Верховного Суду.

З питань необхідною оборони, Верховний Суд у своїх постановах виклав наступні висновки.

Встановлення перевищення меж необхідної оборони. Кваліфікація дій щодо заподіяння тяжких тілесних ушкоджень потерпілому, що спричинили його смерть, після припинення ним посягання.

Стан необхідної оборони може виникнути з метою захисту від суспільно небезпечного посягання психічно хворої особи. При цьому для констатації перевищення меж необхідної оборони слід установити, що на момент вчинення захисних дій суспільно небезпечне посягання об’єктивно існувало, тобто вже розпочалося і ще не закінчилося. Право на необхідну оборону, яке виникло в засудженого з моменту нападу на нього потерпілого, тривало до падіння останнього та припинення будь-яких активних дій з його боку стосовно засудженого, тобто до моменту фактичного закінчення суспільно небезпечного посягання. 

Заподіяння засудженим потерпілому, який припинив посягання, тяжких тілесних ушкоджень, що спричинили його смерть, свідчить не про перевищення меж необхідної оборони, а про вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 121 КК.

Постанова від 13.12.2022 у справі № 676/1214/21. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107984930 

Відсутність стану необхідної оборони у разі заподіяння потерпілому удару в область серця після припинення ним посягання та за відсутності загрози життю і здоров'ю обвинуваченого

Стан необхідної оборони існує лише протягом суспільно небезпечного посягання та за умови необхідності негайного відвернення або припинення такого посягання. 

За умови підготовки обвинуваченим вогнепальної зброї та здійснення пострілів у життєво важливі органи неозброєної групи осіб після припинення ними заподіяння легких тілесних ушкоджень потерпілому та за відсутності будь-яких насильницьких дій щодо винного – стан необхідної оборони не виникає.

У разі застосування ножа, відібраного у потерпілого під час бійки, та заподіяння останньому удару в область серця після припинення ним посягання та за відсутності загрози життю та здоров`ю обвинуваченого – стан необхідної оборони в його діях виключається.

Постанова від 09.09.2020 у справі № 573/1717/18. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/91555113 

Обставини, що виключають стан необхідної оборони. Умови виникнення стану необхідної оборони в особи, яка спровокувала насильство.

Стан необхідної оборони не виникає у разі, коли особа, яка спричинила шкоду здоров’ю потерпілого, сама спровокувала насильство, зокрема у процесі бійки, учасники якої застосовують один до одного насильство. Такий стан необхідної оборони може виникнути в особи, яка спровокувала насильство, лише у разі, коли ступінь спровокованого насильства очевидно перевищує той, який особа могла передбачити (наприклад, якщо в ситуації обопільної бійки один з учасників застосує або виявить намір застосувати значно вищий ступінь насильства, зброю або до його насильницьких дій приєднаються інші особи).

Постанова від 11.05.2020 у справі № 748/1226/18. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/89479787 

Виникнення стану необхідної оборони під час захисту від протиправного посягання групи осіб, які застосували насильство.

У разі захисту особи від протиправного посягання групи осіб, які застосували до неї насильство, спричинення смерті одному з них і легких тілесних ушкоджень іншому, вважається вчиненим у стані необхідної оборони.

Постанова від 11.11.2020 у справі № 658/278/15-к. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92870362 

Відсутність ознак необхідної оборони (ст. 36 КК).

За умови заподіяння шкоди потерпілому після відвернення нападу та встановленого судом бажання особи не відвернути напад, а – спричинити шкоду потерпілому, такі дії за своїми ознаками не можуть становити необхідної оборони.

Постанова від 17.12.2019 у справі № 707/2859/17. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/86566220 

Постанова від 31.08.2022 у справі № 381/423/20. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106141375 

Відсутність стану необхідної оборони у особи, яка спровокувала насильство та завдала шкоди здоров’ю потерпілому

Особа, яка завдала шкоди здоров’ю, не може посилатися на стан необхідної оборони, якщо насильство було спровоковано нею самою, тобто було передбачуваним наслідком її власної поведінки. Окремим випадком такого спровокованого насильства є бійка, під час якої учасники застосовують один до одного насильство певного ступеня. Таке спровоковане насильство не можна вважати «посяганням» у тому значенні, яке цьому терміну надається ст. 36 КК.

Висновок суду про відсутність у діях засудженого стану необхідної оборони є правильним, якщо під час судового розгляду справи буде встановлено, що засуджений готувався до вчинення злочину та бажав спричинити потерпілому шкоду, а не захиститися від його дій чи відвернути напад.

Постанова від 25.10.2022 у справі № 676/2606/18. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107023925 

Межі необхідної оборони не перевищено. Заподіяння смерті особі ударом ножа з метою захисту від незаконного проникнення до житла і протиправного посягання з боку нападників (групи осіб).

Під час необхідної оборони особа, яка захищається, повинна додержуватися визначеної межі, завдаючи шкоду тому, хто посягає, не допускаючи перевищення меж необхідної оборони. У ч. 5 ст. 36 КК передбачаються винятки із цього правила: напад озброєної особи; напад групи осіб; протиправне насильницьке вторгнення у житло чи інше приміщення. У таких випадках шкода, заподіяна особі, яка посягає, не обмежена ніякими межами, включаючи позбавлення життя того, хто посягає.

Заподіяння смерті особі ударом ножа з метою захисту від незаконного проникнення до житла і протиправного посягання з боку нападників (групи осіб), що створювало реальну загрозу заподіяння шкоди життю та здоров’ю особи, яка захищалась, виключає кримінальну відповідальність відповідно до ч. 5 ст. 36 КК.

Постанова від 26.04.2018 у справі № 342/538/14-к. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73758539 

Обопільне застосування помірного фізичного насильства, що виключає стан необхідної оборони

Стан необхідної оборони виключається у разі обопільного застосування помірного фізичного насильства (висловлювання в образливій формі, вимагання грошей, прояви агресії тощо) як з боку потерпілого, так і з боку обвинуваченого під час конфлікту між ними та за відсутності одностороннього посягання (побиття чи нанесення ударів) з боку потерпілого.

Постанова від 13.12.2021 у справі № 526/2178/20. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/102221823 

Відсутність стану необхідної оборони. Неспіврозмірність застосування ножа обвинуваченим, особою з інвалідністю, у відповідь на удар долонею потерпілого.

Стан здоров'я потерпілого порівняно з обвинуваченим, особою з обмеженими фізичними можливостями, не свідчить про існування суспільно небезпечного посягання з боку потерпілого. Застосування ножа обвинуваченим, особою з інвалідністю, у відповідь на удар долонею потерпілого є неспіврозмірним та виключає наявність у нього стану необхідної оборони.

Постанова від 23.01.2019 у справі № 444/1586/16-к. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/79516830 

Заподіяння у стані необхідної оборони тяжких тілесних ушкоджень одному з учасників групи під час нападу.

Заподіяння тяжких тілесних ушкоджень одному з учасників групи під час нападу з метою захисту охоронюваних законом прав та інтересів особи, яка захищається, шляхом заподіяння тому, хто посягає, шкоди необхідної і достатньої за обставин, коли така поведінка особи мала захисний характер і спровокована небажанням групи осіб протягом всього часу конфлікту припинити протиправні дії, свідчить про стан необхідної оборони у особи в момент нападу та є підставою для закриття кримінального провадження у зв’язку з відсутністю в діянні такої особи складу кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 121 КК.

Постанова від 09.10.2019 у справі № 755/190/15-к. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/84975944 

Заподіяння тяжких тілесних ушкоджень нападнику у стані необхідної оборони.

Якщо потерпілий зазнав у своєму будинку нападу та насильства, будучи фізично слабшим від нападника, протиправні дії якого були тривалими та супроводжувались погрозами вбивством, і при цьому потерпілому були заподіяні тілесні ушкодження середньої тяжкості, враховуючи, що останній намагався уникнути побиття шляхом втечі в будинок, але це не зупинило нападника і той продовжив наносити удари, зайшовши до нього в будинок, то завдання тяжких тілесних ушкоджень нападнику вважається вчиненим у стані необхідної оборони.

Постанова від 19.04.2018 у справі № 722/1981/16-к. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/73627768 

Наявність стану необхідної оборони у особи, яка, припиняючи триваюче посягання групи осіб на її життя та здоров’я, заподіяла тілесні ушкодження потерпілому, що спричинили його смерть

Особа вважається такою, що перебувала у стані необхідної оборони та не перевищила її меж, якщо вона не була ініціатором виникнення конфлікту, під час якого було заподіяно тілесні ушкодження потерпілому, що спричинили його смерть, якщо це було обумовлено обстановкою захисту від протиправного посягання з боку групи осіб, одна з яких була озброєна битою і тривалий час переслідувала особу в темну пору доби, не маючи на це законних підстав та відповідних повноважень, а мотивом дій особи було негайне припинення триваючого посягання групи осіб на її життя та здоров’я.

Постанова від 01.11.2022 у справі № 686/7480/19. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/107140858 

Умови правомірності необхідної оборони. Обставини, що свідчать про наявність умислу на спричинення смерті потерпілому.

Умовою правомірності необхідної оборони є вчинення особою такого діяння, характер та об’єктивні прояви якого вказують на досягнення ним того ступеня суспільної небезпеки, який притаманний злочину (кримінальному правопорушенню).

За відсутності суспільно небезпечного посягання з боку потерпілого та даних про використання ним під час сварки предметів або зброї, застосування яких могло створити реальну загрозу для життя або здоров’я обвинуваченого, цілеспрямоване використання нею ножа і завдання ним удару у життєво важливий орган, свідчить про наявність умислу на спричинення смерті потерпілому.

Ухвала від 05.06.2018 у справі № 1-213/2011. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/74598851  

Постанова від 01.07.2019 у справі № 524/113/15-к. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82968261 

Постанова від 03.07.2019 у справі № 459/2723/16-к. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/82915287 

Постанова від 22.05.2019 у справі № 640/8290/17. Детальніше за посиланням:  https://reyestr.court.gov.ua/Review/82034788 

Постанова від 19.10.2020 у справі № 208/7801/15. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/92458412 

Постанова від 20.10.2021 у справі № 209/3530/17. Детальніше за посиланням:  https://reyestr.court.gov.ua/Review/100491206 

Спричинення у стані необхідної оборони смерті озброєній особі, яка нападала на території домоволодіння особи, яка захищалась. Умисний характер дій особи у стані необхідної оборони

Спричинення особою шляхом пострілу з мисливської рушниці смерті озброєному нападнику з метою недопущення повторного насильства з його боку, який наближався до особи на території її домоволодіння, не тягне за собою кримінальну відповідальність з огляду на положення ч. 5 ст. 36 КК.

Хоча дії особи у стані необхідної оборони і носять умисний характер, оскільки особа передбачає настання наслідку (у цьому випадку – смерті) і бажає або свідомо припускає їх настання, однак вони не визнаються законом суспільно небезпечними, що виключає протиправність діяння.

Постанова від 16.03.2021 у справі № 627/1021/17. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/96006337 

Встановлення судами обставин, які підтверджують або спростовують те, що дії обвинуваченого були спрямовані на відвернення насильницького протиправного вторгнення в його житло.

Якщо обвинувачений після конфлікту з потерпілим, який перебував у стані алкогольного сп’яніння, заподіяв останньому тяжкі тілесні ушкодження, що спричинили його смерть після того, як потерпілий вночі проник в його будинок та почав застосовувати насильство, то судам належить встановлювати обставини, які підтверджують або спростовують те, що дії обвинуваченого були спрямовані на відвернення насильницького протиправного вторгнення в його житло. Вказаний аспект є ключовим для належного вирішення питання про те, чи перебували його дії в межах необхідної оборони як обставини, яка виключає кримінальну протиправність діяння, або виходили за її межі.

Постанова від 18.09.2022 у справі № 149/916/17. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106390665 

Спричинення середньої тяжкості тілесних ушкоджень у стані необхідної оборони.

Обвинувачений, який у відповідь на насильство, що було застосоване потерпілим до його дружини, наніс останньому удар, спричинивши середньої тяжкості тілесні ушкодження, перебував у стані необхідної оборони з огляду на поведінку потерпілого, який не реагував на зауваження сусідів та землевпорядника і безпричинно застосував фізичну силу до дружини обвинуваченого, що давало підстави останньому реально сприймати його поведінку як таку, що загрожує здоров’ю його близької людини, миттєва реакція обвинуваченого на ситуацію та завдання потерпілому удару відразу після протиправних дій останнього, наявність в обвинуваченого мети захистити свою дружину, яка зазнала фізичного впливу від потерпілого, а не помститися йому через неприязні стосунки.

Постанова від 14.09.2022 у справі № 446/244/14. Детальніше за посиланням: https://reyestr.court.gov.ua/Review/106354686 

Якщо Вам потрібна аргументована юридична консультація щодо питання необхідної оборони (самооборони) у кримінальній справі, прохання перейти за наступним посиланням.

Також прохання дивитись наступні статті Ціни Київського міського клінічного бюро судово-медичної експертизи та Тяжкі тілесні ушкодження: відповідальність та характеристика

Звернутись за консультацією

Please fill the required field.
Please fill the required field.

Зустрітися для проведення консультації

Зателефонувати за номером телефону

Написати на електронну адресу

Image

Контакти:

Графік роботи:

Понеділок-Субота, з 9:00-20:00