АРГУМЕНТАЦИЯ И ОБНОВЛЕНИЕ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ

Инициатива Правительства Украины по обновлению судебной системы воспринимается обществом в том плане, что такой подход по сути может “спровоцировать” возрождение настоящей судебной системы, к которой будет доверие. Социум буквально “голодный” на справедливость в судах. Однако, обновление судебной системы должно иметь концептуальный смысл.

АРГУМЕНТАЦІЯ І ОНОВЛЕННЯ СУДОВОЇ СИСТЕМИ

Ініціатива Уряду України щодо оновлення судової системи сприймається суспільством в тому плані, що такий підхід по суті має “спровокувати” відродження справжньої судової системи, до якої буде довіра. Соціум буквально “голодний” на справедливість в судах. Проте, оновлення судової системи повинно мати концептуальний зміст.